https://www.high-endrolex.com/39

BIS jako oprogramowanie do integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa.

BIS jako oprogramowanie do integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa.

BIS jako oprogramowanie do integracji i wizualizacji systemów bezpieczeństwa.


System automatyki budynkowej BIS firmy Bosch jest elastycznym systemem zarządzania budynkiem, który może zostać tak skonfigurowany, aby spełnić indywidualne potrzeby każdego użytkownika. System zawiera szeroki zakres aplikacji i funkcji, które umożliwiają zarówno integrację i sprzęganie podstawowych systemów technicznych budynku, jak i ich monitorowanie i sterowanie.

Nowa generacja systemu została opracowana w oparciu o wieloletnie doświadczenia firmy Bosch w zakresie systemów zarządzania i szczególnie ukształtowana ze względu na poniższe trendy obserwowane na rynku tego typu systemów:

1. Wzrost złożoności wyposażenia technicznego budynków; wzrost złożoności wyposażenia technicznego wewnątrz budynków wymaga sprawnego systemu zarządzania, który łączy w możliwie najlepszy sposób wiele różnorodnych funkcji (właściwych np. dla systemów sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania, kontroli dostępu, systemów wizyjnych, automatyki budynkowej itp.). Standardy stosowanych w systemie BIS interfejsów umożliwiają również dołączanie i przetwarzanie informacji niezwiązanych z technologią bezpieczeństwa, lecz zgodnych z obowiązującym standardem łącznie z informacjami właściwymi dla tego systemu.

2. Wykorzystywanie nowych technologii i standardów; ścisłe uwarunkowania prawne w zakresie technologii bezpieczeństwa z jednej strony zapewniają wysoki poziom niezawodności w zakresie bezpieczeństwa, lecz uniemożliwiają łączne wykorzystanie nowych technologii ze świata informatyki. Systemowi BIS udało się połączyć korzyści płynące z zastosowanie technologii dotychczas niestosowanych w systemach bezpieczeństwa (m.in. interfejsy OPC, technologie internetowe, itp.) łącznie z technologiami ze świata systemów bezpieczeństwa.

3. Użytkownicy oczekują rozwiązań całościowych; zarządcy obiektów i klienci coraz częściej żądają całościowych rozwiązań systemowych. Dzięki wysokiemu poziomowi integracji wewnątrz systemu można było zaoferować rodzinę zaawansowanych i łatwych w użyciu systemów oraz usług obejmujących planowanie projektu i jego realizację techniczną.


Oprogramowanie BIS składa się z następujących elementów:
BIS Alarm Document Package (BIS-GEN-ADPACK)
BIS Alarm Management Package (BIS-GEN-AMPACK)
Licencja na dodatkową stację roboczą/klienta (BIS-GEN-CLIENT)
Dodatkowe dywizja (BIS-GEN-ONEDIV)
100 dodatkowych punktów detekcyjnych (BIS-GEN-P100)
1000 dodatkowych punktów detekcyjnych (BIS-GEN-P1K)
10000 dodatkowych punktów detekcyjnych (BIS-GEN-P10K)
Dodatkowa licencja na serwer OPC (BIS-GEN-OPCLIC)