Czujniki AVENAR 4000 z technologią Dual Ray najlepsze w tej klasie produktów.

Czujniki AVENAR 4000 z technologią Dual Ray najlepsze w tej klasie produktów.

Czujniki AVENAR 4000 z technologią Dual Ray najlepsze w tej klasie produktów.


Czujnika AVENAR 4000

Czujniki AVENAR 4000 wykorzystują sprawdzoną technologię Bosch ISP (Intelligent Signal Processing), która umożliwia przetwarzanie sygnałów ze wszystkich detektorów przy zastosowaniu inteligentnych algorytmów sieci neuronowych. Zaowocowało to najlepszym w tej klasie produktów odróżnianiem rzeczywistego pożaru od innych zakłóceń. Nowa seria czujek zawiera także modele z innowacyjną technologią Dual Ray która wykorzystuje dwie diody emitujące światło o różnej długości fali w celu odróżnienia cząsteczek dymu z pożaru od innych cząsteczek. Aż 30% fałszywych alarmów pożarowych wywoływanych jest przez cząsteczki pyłu, wody czy dymu z papierosów. W sytuacji zagrożenia życia ludzkiego, system nie powinien zawodzić.Czujkę AVENAR 4000 zaprojektowano, biorąc pod uwagę wszystkie nowe okoliczności. Zapewnia to odporność na zakłócenia elektromagnetyczne oraz dostarcza instalatorowi informacji o krytycznych zakłóceniach środowiskowych w miejscu instalacji. Umożliwia to integratorowi systemu szybszą identyfikację problemu i rozwiązanie jego krytycznych warunków, oraz przynosi w efekcie oszczędność czasu i pieniędzy.


Korzyści:
Niezawodność i niespotykana dotąd skuteczność wykrywania
Połączenie precyzji i skuteczności oznacza mniejszą liczbę fałszywych alarmów
Wczesne wykrywanie nawet w najbardziej wymagającym otoczeniu
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
Funkcja eSmog monitorująca zakłócenia środowiskowe

Rodzaje dostępnych czujek:
Czujka optyczna (FAP-425-O)
Czujka optyczna z przełącznikami (FAP-425-O-R)
Czujka optyczna Dual Ray z przełącznikami (FAP-425-DO-R)
Czujka termiczna z przełącznikami (FAH-425-T-R)
Czujka optyczno - termiczna (FAP-425-OT)
Czujka optyczno - termiczna z przełącznikami (FAP-425-OT-R)
Czujka optyczno - termiczna Dual Ray z przełącznikami (FAP-425-DOT-R)
Czujka optyczno - termiczno - chemiczna Dual Ray z przełącznikami (FAP-425-DOTC-R)