Systemy Kontroli Dostępu

Systemy Kontroli Dostępu

Kontrola dostępu jest kolejnym rozwiązaniem, które umożliwia podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w budynku poprzez ograniczenie dostępu. Chroniony obszar dzielony jest na strefy, a następnie wyposażany w czytniki, zamki, przyciski, kontrolery oraz oprogramowanie zarządzające.

Dostęp do tych stref, w zależności od rodzaju urządzeń, można uzyskać przykładając do czytnika kartę, brelok lub wpisując kod PIN. W systemach w których wymagany jest większy stopnień zabezpieczenia można skorzystać z czytników wyposażonych w moduły biometryczne.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo całą gamę czytników Bosch z serii: LECTUS secure, LECTUS duo oraz ARD: Miniprox, Entrypox, PROX-PPL. Obsługują one wiele powszechnie stosowanych technologii: EM, HID Prox, MIFARE®, MIFARE DESFire® EV1, iCLASS, iCLASS SE czy Seos. Czytniki występują w wersji na kartę, kartę z klawiaturą lub kartę i odcisk palca (linie papilarne). W czytnikach zaimplementowane są interfejsy WiegandRS-485, za pomocą których komunikują się z kontrolerami.

Kontrolery APC-AMC2 to urządzenia, do których podłączane są czytniki wraz z urządzeniami towarzyszącymi, takimi jak elektrozaczepy, kontaktrony czy przyciski wyjścia. Za pomocą sygnałów wejściowych przeprowadzana jest kontrola stanu danego przejścia. Wyjścia z kolei służą do zwalniania zamków w drzwiach i aktywacji odpowiednich systemów bezpieczeństwa. Kontroler wyposażony jest w wewnętrzną kartę pamięci, na której przechowywane są wszystkie potrzebne informacje. Pozwala to na przeprowadzenie niezależnej autoryzacji, decyzji o prawie dostępu lub sterowaniu różnymi urządzeniami nawet w przypadku utraty połączenia z komputerem zarządzającym. Kontrolery wyposażone są w interfejsy sieciowe, za pomocą których komunikują się z oprogramowaniem zarządzającym

Oprogramowanie systemu kontroli wykorzystywane jest przede wszystkim do nadawania lub odbierania wcześniej nadanych uprawnień dostępu, konfiguracji poszczególnych przejść, programowania harmonogramów czasowych itp. W bardziej rozbudowanych wersjach oprogramowania SKD za pomocą integracji z systemem CCTV można zaprogramować tzw. wideo weryfikację lub wykonać wizualizację obrazującą stan wszystkich przejść i urządzeń. W tym zakresie oferujemy profesjonalne rozwiązania firmy Bosch, jak Access Management System (AMS) oraz Building Integration System (BIS).

Lista dostępnych czytników


Czytniki z serii LECTUS duo:

Czytnik LECTUS duo 3000 C, Wiegand, RS-485, MiFare classic (ARD-AYBS6260)

Czytnik LECTUS duo 3000 E, Wiegand, RS-485, MiFare DESFire EV1 (ARD-AYBS6280)

Czytnik LECTUS duo 3000 CK, Wiegand, RS-485, MiFare classic, z klawiaturą (ARD-AYBS6360)

Czytnik LECTUS duo 3000 EK, Wiegand, RS-485, MiFare DESFire EV1, z klawiaturą (ARD-AYBS6380)


Czytniki z serii LECTUS secure:

Czytnik LECTUS secure 1000 WI, Wiegand, iCLASS (ARD-SER10-WI)

Czytnik LECTUS secure 4000 WI, Wiegand, iCLASS (ARD-SER40-WI)

Czytnik LECTUS secure 5000 WI, Wiegand, iCLASS z klawiaturą (ARD-SERK40-W1)

Czytnik LECTUS secure 9000 WI, Wiegand, iClass - czytnik dalekiego zasięgu (ARD-SER90-WI)

Czytnik LECTUS secure 1000 RO, RS-485,iCLASS (ARD-SER10-RO)

Czytnik LECTUS secure 2000 RO, RS-485, iCLASS (ARD-SER15-RO)

Czytnik LECTUS secure 4000 RO, RS-485, iCLASS (ARD-SER40-RO)

Czytnik LECTUS secure 5000 RO, RS-485, iCLASS z klawiaturą (ARD-SERK40-RO)


Czytniki HID Prox:

Czytnik z klawiaturą ARD-EntryProx, Wiegand, (ARD-ENTRYPROX)

Czytnik ARD-ProxPointPlus, Wiegand, (ARD-PROX-PPL)

Czytnik ARD-Miniprox Slim, Wiegand, (ARD-MINIPROX)


Czytniki biometryczne:

BioEntry Czytnik biometryczny – EM (ARD-FPBEPPR-OC)

BioEntry Czytnik biometryczny – Mifare (ARD-FPBEPMF-OC)

BioEntry Czytnik biometryczny - HID Prox (ARD-FPBEPHP-OC)

BioEntry W2 Czytnik biometryczny, OSDP, Multiclass (ARD-FPBEW2-H2)

Biolite Net Czytnik biometryczny z klawiaturą i wyświetlaczem – MiFare (ARD-FPLN-OC)