Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

Zadaniem Systemów Sygnalizacji Pożaru jest szybkie wykrycie źródła powstającego pożaru i przekazaniu tej informacji do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w danym obiekcie. System ten jest jednym z podstawowych rozwiązań zapewniających ochronę osób i dóbr znajdujących się chronionym obiekcie.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo dwie w pełni adresowalne centrale sygnalizacji pożaru firmy Bosch: centrala FPA 1200 oraz centrala FPA 5000. Każda z nich wyposażona jest w prosty i intuicyjny kolorowy ekran dotykowy MPC-3000-C obsługiwany za pomocą menu. Centrale zostały zaprojektowane w sposób, który w dużym stopniu ułatwia pracę projektantom, instalatorom a następnie użytkownikom.

Centrala FPA 1200 to idealne rozwiązanie dla mniejszych i średnich obiektów, w których potrzebne są nie więcej niż 254 elementy. Centrala standardowo jest dostarczana z obudową HCP 0006 A, kontrolerem dotykowym MPC-3000-C, modułem pętlowym LSN 0300 A, modułem wyjść RML 0008 A, modułem kontroli baterii BCM-0000-B, zasilaczem UPS 2416 A i zestawem kabli połączeniowych. W obudowie centrali zostają wolne trzy miejsca na dodatkowe moduły funkcyjne takie jak moduł sygnalizatorów NZM 0002 A, moduł drukarki IOS 0020 A.


Centrala FPA 5000 to z kolei rozwiązanie dedykowane do średnich, dużych i bardzo dużych obiektów gdzie wymagane będzie sieciowanie central. Możliwość sieciowania central po magistrali CAN lub sieci Ethernet daje praktycznie nieskończone możliwości jej zastosowania. System umożliwia podłączenie w sieć 32 central.

Centrale Bosch mają otwarte protokoły komunikacyjne, dzięki którym można je w prosty sposób zintegrować z systemami automatyki budynkowej np. BIS firmy Bosch. Modułowa konstrukcja CSP pozwala na indywidualne dopasowanie do każdego klienta, co sprawia, że płaci on tylko za to, czego potrzebuje. Do dyspozycji mamy następujące obudowy: na 10 modułów MPH 0010 A, na 6 modułów CPH 0006 A i rozszerzenia o kolejne 12 modułów EPH 0012 A. Podstawowymi modułami centrali są: moduły pętlowe LSN 0300 ALSN 1500 A, moduły kontroli baterii BCM-0000-B, zasilacze UPS 2416 A, moduły sygnalizatorów NZM 0002 A, moduły wyjść przekaźnikowych RML 0008 A, moduły komunikacyjne IOS 0020 A i inne. Centrale uzupełniają obudowy na akumulatory, szyny połączeniowe i karty adresowe.

Wyniesiona klawiatura FMR-5000-C-03 znajdzie swoje zastosowanie w sytuacjach, gdzie centrala z różnych względów nie może znajdować się w pomieszczeniu obsługi lub recepcji. Dotykowy ekran klawiatury jest taki sami jak na centrali SSP

Zaprojektowany indywidualnie System Sygnalizacji Pożaru (SSP) programowany jest z komputera. Dostarczone oprogramowanie pozwala nam na realizację nawet bardzo złożonych scenariuszy pożarowych, a cały ten proces odbywa się sprawnie i intuicyjnie.

Elementy adresowalne:

Na pętlach dozorowych LSN Bosch mogą być montowane:

Ręczne ostrzegacze pożarowe: FMC-210-DM-G-RFMC-210-DM-H-R.

Czujki punktowe: optyczne FAP-425-O, FAP-425-DO-R,

Czujki optyczno-termiczne: FAP-425-OTFAP-425-DO-R

Czujki optyczno-termiczno-chemiczne FAP-425-DOTC-R.

Czujki punktowe dekoracyjne FAP-O 520.

Czujki zasysające TITANUS serii: MICRO-SENS, PRO-SENS i TOP-SENS.

Czujki liniowe: Fireray 5000-EN, Fireray 100 RV, Fireray 50 RV

Czujki kanałowe: FAD-425-O-R z obudową FAD-420-HS-EN

Sygnalizatory akustyczne: FNM-420U-A-RD, FNM-420U-A-BSRD

Sygnalizatory głosowe: FNM-420V-A-RD

Moduły wejść: FLM-420-I8R1-S, FLM-420-I2-D

Moduły wyjść: FLM-420-RLV8-S, FLM-420-RLV1-D

Na pętlach adresowalnych Bosch można również instalować inne elementy za pośrednictwem modułów konwencjonalnych.