Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy Sygnalizacji Pożaru są jednym z podstawowych rozwiązań zapewniających ochronę osób i dóbr znajdujących się terenie chronionego obiektu. System taki składa z różnego rodzaju czujników, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, sygnalizatorów i modułów monitorująco – sterujących. Elementy te instalowane są na pętlach dozorowych, które z kolei sprowadzane są do centrali pożarowej. Centra p.poż jest sercem systemu sygnalizacji pożaru, zbiera informacje ze wszystkich urządzeń podłączonych do niej. To ona w przypadku wystąpienia alarmu pożarowego podejmuje automatycznie działania zgodne z wcześniej zaprogramowanym scenariuszem. Podstawowym zadaniem centrali p.poż. jest poinformowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w tym Państwowej Straży Pożarnej oraz tych osób, które w tym czasie przebywają na terenie obiektu poprzez sygnalizację dźwiękową lub komunikaty. Kolejnym krokiem jest wysterowanie urządzeń odpowiedzialnych za bezpieczną i szybką ewakuację oraz sprzętów odpowiedzialnych za zapobieganie rozprzestrzeniania się pożaru na  sąsiadujące strefy. System taki musi być również wyposażony w odpowiednie zasilanie, które będzie gwarantowało nieprzerwaną pracę przez co najmniej 72h w trybie czuwania oraz 30 min w trybie alarmowania.

W ofercie APM System znajdziecie Państwo dwie w pełni adresowalne centrale sygnalizacji pożaru firmy Bosch: centrala AVENAR 2000 oraz centrala AVENAR 8000. Centrale te wyróżnia z pośród innych dostępnych na ryku to że można je w dowolny sposób konfigurować wybierając tylko te moduły, które tak naprawdę będą przez nas wykorzystywane. Mamy tutaj do dyspozycji szereg modułów funkcjonalnych, począwszy od modułów pętlowych przez moduły wejść i wyjść aż po moduły sygnalizujące. Każda z central wyposażona jest w nowoczesny prosty i intuicyjny ekran dotykowy obsługiwany za pomocą menu. Centrala AVANAR 2000 to idealne rozwiązanie do mniejszych i średnich obiektów, z kolei AVENAR 8000 znajdzie zastosowanie w średnich i dużych obiektach, gdzie wymagana będzie większa ilość central. Możliwość sieciowania central daje praktycznie nieskończone możliwości jej zastosowania. Centrale zostały zaprojektowane w sposób, który w dużym stopniu ułatwia pracę projektantom, instalatorom a następnie użytkownikom.
Elementy adresowalne:

Na pętlach dozorowych LSN Bosch mogą być montowane:

Ręczne ostrzegacze pożarowe: FMC-210-DM-G-RFMC-210-DM-H-R.

Czujki punktowe: optyczne FAP-425-O, FAP-425-DO-R,

Czujki optyczno-termiczne: FAP-425-OTFAP-425-DO-R

Czujki optyczno-termiczno-chemiczne FAP-425-DOTC-R.

Czujki punktowe dekoracyjne FAP-O 520.

Czujki zasysające TITANUS serii: MICRO-SENS, PRO-SENS i TOP-SENS.

Czujki liniowe: Fireray 5000-EN, Fireray 100 RV, Fireray 50 RV

Czujki kanałowe: FAD-425-O-R z obudową FAD-420-HS-EN

Sygnalizatory akustyczne: FNM-420U-A-RD, FNM-420U-A-BSRD

Sygnalizatory głosowe: FNM-420V-A-RD

Moduły wejść: FLM-420-I8R1-S, FLM-420-I2-D

Moduły wyjść: FLM-420-RLV8-S, FLM-420-RLV1-D

Na pętlach adresowalnych Bosch można również instalować inne elementy za pośrednictwem modułów konwencjonalnych.