https://www.high-endrolex.com/39

Telewizja dozorowa | APM System
Telewizja dozorowa

Telewizja dozorowa

Telewizja dozorowa zwana również jako monitoring to system poprawiający bezpieczeństwo zabezpieczanego obszaru. System ten wykorzystywany jest do obserwacji, wykrywania, rejestrowania oraz sygnalizowania warunków wskazujących na powstanie zagrożenia lub niebezpieczeństwa w monitorowanym obszarze.

Klasyczny system składa się z kamer sieciowych, często wyposażonych w inteligentną analizę obrazu, rejestratorów lub macierzy, oprogramowania zarządzającego VMS, stacji roboczych oraz infrastruktury sieciowej niezbędnej do połączenia tych elementów. Wśród kamer sieciowych można wyróżnić: kamery kopułkowe - zwykle stosowane w przestrzeniach zamkniętych, stałe – instalowane w obudowach do monitorowania obszarów zewnętrznych oraz obrotowe – wykorzystywane do obserwacji większych obszarów. Kamery występują w różnych rozdzielczościach, różnią się czułością, dynamiką, rodzajem obiektywu, w dużej mierze wyposażone są również w zaawansowaną analizę obrazu, dzięki której zarządzanie system monitoringu jest dużo bardziej efektywne.

Rejestracja obrazu, w zależności od wielkości systemu i wymagań, odbywa się na kartach, rejestratorach lub macierzach wyposażonych w profesjonalne dyski. Urządzenia te zaopatrzone są w odpowiednie mechanizmy zabezpieczające nagrania, w taki sposób, aby mogły być one wykorzystane jako materiał dowodowy.

Oprogramowanie do monitoringu wizyjnego jest niezwykle ważnym elementem całego systemu CCTV. To za jego pomocą operator ma dostęp do obrazów z kamer wyświetlanych na żywo i tych zapisanych w archiwum. Zaawansowane funkcje detekcji i analizy obrazu w kamerach sprawiają, że obsługa systemu jest bardziej efektywna, co jest szczególnie istotne w przypadku systemów składających się z dużej ilości kamer.

Stacje robocze to komputery wyposażone w monitory i oprogramowanie klienckie, za pomocą których operator zarządza system telewizji dozorowej. Duża wydajność tych urządzeń sprawia, że jednocześnie możemy wyświetlać wiele kamer.

W zakresie telewizji dozorowej obserwujemy nieustany postęp technologiczny, który umożliwia nam oferowanie coraz nowszych, bezpieczniejszych i bardziej zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Rozwiązania różnych producentów, które znajdą Państwo w naszej ofercie, będzie można zastosować zarówno w małych, średnich, jak i dużych projektach. Zapraszamy do współpracy.