Praesideo

Praesideo Bosch

Praesideo firmy Bosch to innowacyjny, kompletny i multifunkcyjny dźwiękowy system ostrzegawczy oraz system nagłośnieniowy wprowadzający na rynek najnowszą technologię cyfrową. Znaczna rynkowa przewaga systemu Praesideo nad innymi systemami nagłośnieniowymi i dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi wynika z możliwości przetwarzania i przesyłania zarówno sygnałów audio jak i danych sterujących całkowicie w dziedzinie cyfrowej. Przetwarzanie sygnału w formie cyfrowej z kolei stwarza możliwość znaczącego zwiększenia sygnału audio.

Sterownik sieciowy

Sercem systemu Praesideo firmy Bosch jest kontroler PRS-NCO3. Moduł ten przesyła jednocześnie do 28 sygnałów audio, zasila system, komunikuje o awarii oraz kontroluje pracę całego systemu. Wejściowe sygnały audio mogą stanowić wywołania ze stacji wywoławczych, lokalne sygnały audio lub tło muzyczne. Właściwa konfiguracja modułu sterownika sieciowego gwarantuje obsługę nawet najbardziej rozbudowanych systemów nagłośnieniowych. Sama konfiguracja odbywa się w bardzo wygodny i efektywny sposób za pośrednictwem komputera PC, który wymagany jest wyłącznie przy konfiguracji systemu. Sterownik sieciowy PRS-NCO3 może wykonywać pracę również niezależnie od komputera. Dzięki oprogramowaniu dostarczonemu ze sterownikiem, może on jednak wykorzystać komputer do wyświetlania informacji o stanie systemu. Kontroler ponadto może pracować jako moduł wolnostojący lub być zamontowany w szafie.

Wzmacniacze podstawowe

W skład rodziny cyfrowego systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego Praesideo wchodzi 4 wzmacniacze PAM: (PRS-1P500), (PRS-2P250), (PRS-4P125), (LBB4428/00) oraz 4 wzmacniacze BAM: (PRS-1B500), (PRS-2B250), (PRS-4B125), (PRS-8B060). Odróżnia je od siebie ilość kanałów wzmacniających znajdujących się w jednej obudowie: 1, 2, 4 lub 8. Całościowa moc wyjściowa wszystkich wzmacniaczy osiąga wartość 500 W. Wyjścia wzmacniaczy mocy można dopasować do obsługi linii głośnikowych 100 V, 70 V i 50 V. Wejściowe sygnały audio dostarczane są za pomocą światłowodu. Wzmacniacze posiadają obwody nadzoru i przekaźniki przełączania wzmacniaczy rezerwowych. Są to urządzenia o wysokiej skuteczności klasy D, które można wykorzystać w dźwiękowych systemach ostrzegawczych oraz w systemach nagłośnieniowych.

Interfejs wielokanałowy

Interfejs wielokanałowy (PRS-16MCI) odpowiada za dostarczanie sygnałów audio do wszystkich kanałów wzmacniaczy podstawowych BAM oraz sprawowania nad nimi pełnej kontrol. Wzmacniacz podstawowy jest w pełni nadzorowany, a komunikaty o awariach przekazywane są do sterownika sieciowego Praesideo PRS-NCO3 poprzez interfejs wielokanałowy. Wzmacniacze podstawowe wyposażone są w oddzielne złącza głośników grupy A i B dla każdej strefy. Do ich zadań należy obsługa okablowanych głośników w postaci pętli klasy A. Interfejs wielokanałowy PRS-16MCI składa się z 16 konfigurowalnych kanałów wyjściowych (14 wyjść głównych oraz 2 wyjścia rezerwowe), 32 wejść i 16 wyjść sterujących. Wspólnie z wbudowanym sterownikiem systemu nadzoru, interfejs wielokanałowy może także kontrolować poprawność pracy głośników i linii głośnikowych dołączonych do wyjść wzmacniaczy podstawowych - moduły LBB4443/00.

Stacja wywoławcza

Podstawowa stacja wywoławcza LBB4430/00 to urządzenie wyposażone w interfejs sieciowy, głośnik, złącze słuchawkowe oraz przycisk mikrofonowy. Regulator głośności usytuowany na płycie głównej ma za zadanie regulować poziom sygnału w głośniku i słuchawkach. Do stacji LBB4430/00 można dołączyć maksymalnie 16 klawiatur. Wskaźniki LED stacji sygnalizują stan systemu, stacji wywoławczej oraz samego wywołania. Klawiatura stacji wywoławczej LBB4432/00 dysponuje 8 przyciskami wyboru i wskaźnikami stanu. Klawiatura dołączana jest do podstawowej stacji wywoławczej poprzez lokalny interfejs. Każdy przycisk wyboru wyposażony jest w jedną 2-kolorową diodę LED, meldującą stan wyboru.

Zdalna stacja wywoławcza

Wiele systemów wymaga usytuowanie stacji wywoławczej w oddaleniu od reszty systemu. W takich sytuacjach cyfrowy system nagłośnieniowo-ostrzegawczy Praesideo dostarcza możliwość stosowania stacji wywoławczych PRS-CSR jako ekonomiczną alternatywę. Stacja tego typu ma analogiczną funkcjonalność do podstawowej stacji wywoławczej z tą różnicą, że nie dołącza się jej bezpośrednio do systemu Praesideo. Instaluje się ją natomiast do interfejsu stacji wywoławczej PRS-CSI przy użyciu kabla CAT-5, którego długość może sięgać nawet 1000 m.

Interfejsy światłowodowe

Większość elementów cyfrowego systemu nagłośnieniowego i dźwiękowego systemu ostrzegawczego Praesideo zawiera interfejs światłowodu plastikowego, który służy do łączenia węzłów sieci oddalonych od siebie nie więcej niż 50 m. W przypadku większej odległości wykorzystywany jest światłowód szklany. Do konwersji światłowodów szklanych na plastikowe i na odwrót stosowany jest interfejs światłowodowy. Dla światłowodów jednomodowych wykorzystamy PRS-FINS z kolei do wielomodowych PRS-FIN.

Architektura

Praesideo stwarza możliwość zainstalowania modułów systemowych w dowolnych miejscach systemu. Zarówno przetwarzanie sygnałów jak i sterowanie poszczególnymi funkcjami rozproszone jest na wszystkie elementy systemu. Dodatkowo interfejsy zewnętrzne, wejścia i wyjścia mogą zostać usytuowane w dowolnych miejscach sieci. Każdy moduł systemu Praesideo ma możliwość przetwarzania wejściowych i wyjściowych sygnałów audio. Dla sterownika sieciowego PRS-NCO3 stwarza to możliwość skoncentrowania się na innych czynnościach, m.in. na wykonywaniu funkcji wyzwalanych przez wejścia sterujące czy przekierowywanie wywołań. W wyniku takich działań czas reakcji, w porównaniu do innych systemów, które wykorzystują scentralizowane przetwarzanie sygnałów, jest zdecydowanie krótszy.

Oprogramowanie sterujące

System Praesideo wyposażony jest w bardzo przyjazne oprogramowanie, które wykorzystuje technologię sieciową zapewniając konfigurację wszystkich funkcji systemowych. Wszystkim autoryzowanym użytkownikom umożliwia ponadto pełną swobodę konfiguracji, w każdym momencie i z dowolnego miejsca w sieci. Przemyślany i wyjątkowo prosty interfejs użytkownika przygotowuje intuicyjne środowisko do konfiguracji systemu. Do funkcji oprogramowania systemu Praesideo należy również weryfikacja poprawności danych oraz przekazywanie informacji o wszystkich parametrach, które nie zostały jeszcze ustawione przy opuszczaniu danego poziomu konfiguracji.

Dodatkowe funkcje

Wszystkie urządzenia z rodziny Praesideo są wielofunkcyjne, co znacznie ogranicza ilość typów urządzeń stosowanych w systemie. Za doskonały przykład może posłużyć wzmacniacz, który realizuje funkcje takie, jak: przetwarzanie sygnału audio, opóźnianie sygnału audio, monitorowanie linii głośnikowej oraz monitorowanie wzmacniacza (łącznie z przełączaniem na wzmacniacz rezerwowy). Realizowanie wielu funkcji przez każde urządzenie sprawia, że system Praesideo jest bardzo ekonomiczny. Elastyczna architektura urządzeń należących do systemu Praesideo ponadto umożliwia użytkownikowi lokalizację dowolnego sprzętu w dowolnym miejscu budynku.

Przykłady zastosowań

Obiekty sportowe, przemysłowe, magazynowe, biurowe, galerie, hotele, itp.