Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu

Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) jak sama nazwa wskazuje zabezpieczają budynki przed wtargnięciem osób niepowołanych na ich teren. W przypadku zaistnienia włamania, napadu czy kradzieży automatycznie alarmują o tym odpowiednie osoby. Podstawowa konfiguracja składa się centrali systemu zamkniętej w solidnej obudowie z akumulatorami i zabezpieczeniem antysabotażowym ograniczającym swobodny do niej dostęp, klawiatur za pomocą których można dokonywać zmian w systemie oraz szeregu czujników rozmieszczonych na terenie obiektu. Do najczęściej wykorzystywanych elementów zalicza się: czujki PIR, mikrofalowe MW, dualne PIR+MW, kontaktrony, przyciski napadowe, sygnalizatory. Można skorzystać również z modułów funkcyjnych, za pomocą których takie systemy mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb użytkownika.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo rozwiązania dla wszystkich typów obiektów, które będą dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkowników, zarówno mniejszych, średnich, dużych i rozległych.

Do średnich i dużych obiektów idealnym rozwiązaniem będzie adresowalna i modułowa Centrala MAP 5000 firmy Bosch, na każdej z 8 pętli LSN Bosch można podłączyć do 127 urządzeń, które mogą zostać w dowolny sposób podzielone na 500 stref. Obsługa systemu odbywa się z dedykowanych paneli sterujących, z których dokonuje się bieżącej obsługi systemu.

Z kolei do średnich i mniejszych obiektów proponujemy centrale z serii B & G-Series firmy Bosch. Centrala B series umożliwia podłączenie do 96 linii połączonych w 6 stref. Centrala G series z kolei pozwala na podłączenie 599 linii połączonych w 32 strefy. Uzupełnieniem systemu są klawiatury LCD, za pomocą których odbywa się codzienna obsługa.